Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Mobilitat

Curs acadèmic 2017-2018 2018-2019 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022 2022-2023
Nombre d’estudiants outgoing 13 11 0 0 26 15
Proporció respecte matriculats 13% 12,6 0% 0% 13,3%** 14,6%**

* Anul·lació de la mobilitat com a conseqüència de l'emergència sanitària per Covid-19

** Proporció calculada mitjançant el quocient entre el total d'estudiants que fan mobilitat entre la suma de matriculats al 3r i al 4t curs