Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Accés i matrícula

Curs acadèmic 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 366 371 386 389 382 394
    Dones 312 310 321 317 309 323
    Homes 54 61 65 72 73 71
Crèdits matriculats 20.639 21.344 21.826 22.282 21.946 22.880
Crèdits matriculats per estudiant 56,39 57,53 56,54 57,28 57,45 58,07
Estudiants que sol·liciten fer matrícula parcial en el 1r curs 1 1 2 1 21 1
Ràtio EETC / Total matriculats de 1r curs 99,01% 98,94% 97,96% 99,07% 97,85% 99,06
Nou ingrés 100 92 99 106 96 108
Curs de la cohort 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 85 85 85 85 85 85
Demanda en 1a opció (D) 110 116 93 91 133 154 (provisional)
Ràtio D/O 1,29 1,36 1,09 1,07 1,56 1,81
Nota de tall juny PAU 7,776 8,03 8,032 8,174 9,138 10,004
Nou ingrés a 1r curs 100 90 95 104 92 105
    Dones 81 71 76 86 73 87
    Homes 19 19 19 18 19 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 34 33 - 63 59 -
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 11% 23,33% 34,12% 30,77% 93,48% 95,24%