Notícies

Oferta de treball - TS Docència a l'ESIMar

En data 14 de juny de 2019, ja es pot consultar l'oferta en relació amb el següent lloc de treball: 

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2019-2020

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2019-2020:

Programa ESIMar d'ajuts a l'estudi

L'ESIMar publica la convocatòria d'ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2019-2020. Un programa adreçat a estudiants de 3r i 4t curs de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar matriculats en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb almenys 1 curs acadèmic d'antiguitat a l'ESIMar amb un bon rendiment acadèmic i que:

Resultat de la Fase II de la convocatòria d’accés per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional - Curs 2019 -2020

Un cop la Comissió de Valoració ha efectuat les entrevistes personals, ha resultat:

Conclusions XV Jornada del Dia Internacional de la Infermera

L'Escola Superior d'infermeria del Mar, juntament amb el Parc de Salut Mar, van celebrar el 13 de maig, a la Sala Marull, la XV Jornada del Dia Internacional de la Infermera amb el títol proposat pel Consell Internacional d'Infermeria, 2019: "Infermeria, una veu per a liderar. La salut per a tothom", i el lema: "Apoderament, Lideratge, Expertesa".

Fase d'intervenció del projecte d'Aprenentatge-Servei "Aprenem a viure amb salut"

El dia 1 de maig va començar la fase d'intervenció del projecte d'Aprenentatge-Servei "Aprenem a viure amb salut".

Taller sobre l’evolució de la sexualitat per a persones grans

El 8 de maig, estudiants de 3r curs de l'ESIMar han impartit un taller per afavorir les reflexions al voltant de la sexualitat i les pròpies experiències sobre el plaer al llarg de la vida dins el programa de l'Escola de Salut Barceloneta.

Convocatòria 2019 d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2019-2020

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2019-2020

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos i exclosos d'aquesta convocatòria.

XV Jornada del dia Internacional de la Infermera

El proper dilluns 13 de maig tindrà lloc la XV Jornada del dia Internacional de la Infermera.

Tancament de la Secretaria ESIMar en horari de tarda (10 de maig)

La secretaria de l'ESIMar romandrà tancada en horari de tarda el proper 10 de maig.

Resultat de la Fase 1 de la convocatòria d’accés per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional - Curs 2019 -2020

Un cop efectuada l'avaluació dels mèrits i documentació per la Comissió de Valoració, ha resultat:

Taller: “Estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió universitària”

Membres del Personal d'Administració i Serveis de l'ESIMar han realitzat, durant el més d'abril, el taller: "Estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió universitària".