Per què estudiar a l'ESIHMar?

Presentació

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (ESIHMar) pertany al Parc de Salut Mar de Barcelona i està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Estem ubicats en el Campus Universitari Mar que forma part d'un projecte capdavanter de col·laboració interuniversitària.

A l'edifici Doctor Aiguader hi conviuen tres institucions docents de l'àmbit sanitari: la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar.

Ens avala una experiència de més de 40 anys, al llarg dels quals hem anat incorporant les noves estratègies d'ensenyament/aprenentatge recomanades per la comunitat internacional per aconseguir que l'alumnat format a l'ESIHMar es graduï amb les competències necessàries per exercir com a professionals de reconeguda qualificació.

El Centre compta amb recursos propis i concertats en tots els nivells d'actuació de la salut, la qual cosa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i la seva incorporació al món laboral.

La formació dels/de les futurs/es professionals d'infermeria ha de fonamentar-se en la seguretat del pacient. Per això l'ESIHMar incorpora en la seva metodologia la simulació com a eina bàsica d'aprenentatge creant múltiples escenaris, pròxims a la realitat, on l'estudiant aprèn a afrontar, en condicions de seguretat, qualsevol situació que es pugui donar en el seu context professional.

El programa formatiu ofereix una atenció individualitzada a l'alumnat (pla d'acció tutorial), orientada al desenvolupament de la capacitat d'aprenentatge autònom i de les capacitats cognitives, comunicatives i clíniques necessàries per actuar amb professionalitat.

Les instal·lacions segueixen els criteris de Bolonya, amb petits seminaris, aules d'habilitats clíniques, espais polivalents, wifi i una biblioteca que adopta el model de Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

Per què triar l'ESIHMar?

Amb el reconeixement acadèmic:

|Alt Imatge3|