Grau en Infermeria

Distribució del nombre de crèdits ECTS per curs

  Formació Bàsica Obligatòria Optativa Pràctiques externes TFG
1r curs     34 26      
2n curs 30 17   13  
3r curs   31 12 17  
4t curs       50 10
Total 64 74 12 80 10

Període lectiu:

Anual, dividit en tres trimestres.

Modalitat d'estudi:

Presencial a temps complet (60 ECTS/ curs acadèmic) amb possibilitat d'optar a la modalitat parcial prèvia sol·licitud.

Pla d’estudis (2023-2024)

Primer curs

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat 4 Desenvolupament psicosocial de la persona 6 Salut Pública 5
Evolució històrica i filosòfica del cuidatge 5 Antropologia de la salut 6 Metodologia dels cuidatges infermers 4
Infermeria integrada I 4 Infermeria integrada II 4 Infermeria integrada III 4
Estructura i funció del cos humà I 6 Estructura i funció del cos humà II 6 Fisiopatologia I 6

Segon curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Fisiopatologia II 6 Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència 5 Metodologia de la investigació 6
Demografia, estadística i epidemiologia 6 Farmacologia 4 Bioètica i legislació 4
Nutrició i salut 4 Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta I 6 Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta II 6
Pràcticum introductori I 4 Pràcticum introductori II 4 Pràcticum introductori III 5

Tercer curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III 3 Gestió i innovació en cuidatges infermers 5 Scientific English 3
Infermeria gerontològica 4 Educació per a la salut 4 TIC en Salut 4
Cuidatges en processos de mort i dol 4 Gènere, igualtat i salut 4

Optativitat / Mobilitat

12
Pràcticum clínic I 9 Pràcticum clínic II 8 Reconeixement d'activitats
acadèmiques
0-6

Quart curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Pràcticum avançat I 20 Pràcticum avançat II 15 Pràcticum avançat III 15
    Treball de fi de Grau 5 Treball de fi de Grau 5

Pla d’estudis en extinció (2020-2021 / 2021-2022)

Pla d’estudis en extinció (2019-2020 o anteriors)

Calendari acadèmic 

Podeu consultar el calendari acadèmic al següent enllaç:

Calendari acadèmic 2023-2024